Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPSV – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

stair-lift-1796216__340
Share Button

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2021 od 8:00 hodin do 04. 04. 2021 ve 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, ústav, sociální družstvo, spolek, obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb.
 • Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pořízení vnitřního vybavení zázemí.
 • Pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 30 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč (tato částka tvoří maximálně 75% způsobilých výdajů akce uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu).
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč,
 • účast státního rozpočtu na financování akce bude dosahovat max. 75% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu,
 • účastník programu z vlastních zdrojů uhradí min. 25% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Žádost nemohou podat:
  • Příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem.
  • Organizační složka státu a státní příspěvková organizace.
  • Poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>