Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPSV – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující péči osobám s poruchou autistického spektra v zařízeních sociálních služeb – týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení.

Příjem žádostí:

  • Termín příjmu žádostí je od 18. srpna 2020 do 15. října 2020.

Příjemci podpory:

  • Žadatelé oprávněni k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, ústav, sociální družstvo, spolek, obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb.
  • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
  • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení.
  • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace 24 529 500 Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů.
  • Minimální výše způsobilých výdajů: 150 000 Kč.
  • Max. 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
  • Min. 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů.

Specifika a omezení:

  • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
  • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2022.
  • Finanční prostředky budou poskytovány formou úhrady ex-post.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>