Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPSV – Sociální služby – Dotace na vícenáklady, které jim vznikly v souvislosti s COVID-19

hand-2906458_960_720
Share Button

Dotace na dofinancování zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti s COVID-19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 8. 2020 (00:00 hodin).

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, a jsou přímo zasaženi negativními ekonomickými dopady pandemie v důsledku přijatých opatření bez ohledu na jejich právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1) Na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření (tj. např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID_19).
  • 2) Na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření, přičemž musí být doložitelné, že tento výpadek zdrojů vznikl právě v důsledku těchto opatření.
  • 3) Na jednorázovou kompenzační platbu pro zaměstnance, který byl v uvedeném období nakažen koronavirem nebo byl vyslán zaměstnavatelem či příslušnou hygienickou stanicí do domácí karantény (bez ohledu na to, zda byla u něj následně zjištěna/potvrzena pozitivita na COVID_19).

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020.

Specifika a omezení:

  • Z oprávněných žadatelů jsou vyloučeni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří čerpali podporu v programu Antivirus nebo čerpají finanční prostředky z Operačního programu zaměstnanost na poskytování základních činností.
  • Uznatelnými náklady jsou pouze ty náklady, které prokazatelně vznikly ode dne 13. března 2020 do 31. května 2020.
  • Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>