Přeskočit na obsah

MPSV — Vyhlášení dotačního řízení o poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2023

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g a násl. zákona o SPOD.

Příjem žádostí:

  • Výzva pro podávání žádostí o dotaci je vyhlášena jako průběžná do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

  • Kraj, jehož postavení je upraveno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g a násl. zákona o SPOD.
  • Poskytnutí finančních prostředků kraji a hl. m. Praze z rozpočtové kapitoly MPSV je pro tyto účely realizováno na v souladu s rozpočtovými pravidly a § 42h zákona o SPOD, podle kterého státní příspěvek vyplácí krajský úřad.
  • Při použití dotace, tedy prostředků na výplatu státního příspěvku zřizovatelům ZDVOP, se kraj řídí ustanoveními zákona o SPOD.

Forma a výše podpory:

  • O přiznání dotace a její výši na rok 2023 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta. 

Specifika a omezení:

Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g zákona o SPOD a následujících.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru