Přeskočit na obsah

MPSV — Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině a seniorům usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 31. března 2023.

Příjemci podpory:

 • Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky.
 • Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel. Jednotlivé velikostní kategorie: 
  • I. do 800 obyvatel.
  • II. 801 – 5 000 obyvatel.
  • III. 5 001 – 18 000 obyvatel.
  • IV. 18 001 – 35 000 obyvatel.
  • V. 35 001 a více obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.
 • Jedná se o podporu prorodinných/ proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.

Forma a výše podpory:

 • Výše neinvestiční dotace bude rozdělena dle příslušných velikostních kategorií obcí: 
  • I. do 800 obyvatel — 500 000 Kč.
  • II. 801 – 5 000 obyvatel — 900 000 Kč.
  • III. 5 001 – 18 000 obyvatel — 1 100 000 Kč.
  • IV. 18 001 – 35 000 obyvatel — 1 500 000 Kč.
  • V. 35 001 a více obyvatel — 2 000 000 Kč.
 • Dotaci lze poskytnout do výše 100 % rozpočtovaných výdajů na schválenou žádost o dotaci.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutí podpory pro realizaci projektu musí být dostatečně zviditelněno a propagováno.
 • Finanční prostředky dotace jsou určeny na úhradu výdajů projektu v časovém rozmezí, které vznikly od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru