Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva č. 12 — 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 — Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věci v návaznosti na Strategii obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem schválenou Vládou České republiky, vyhlašuje mimořádnou výzvu pro zařízení sociálních služeb poskytujících sociální služby v regionech zasažených přírodní katastrofou ze dne 24.6.2021 (tornádem), podpora je cílena na území pro které byl Jihomoravským krajem vyhlášen stav nebezpečí. Jde o správní území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 10. 2021 do 12. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Kraj, obce, Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zpracování projektové dokumentace k provedení rekonstrukce nebo nové výstavby budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, zasažených přírodní katastrofou. Rekonstruovaná budova musí být v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře).
  • Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace 20 000 000 Kč, která tvoří max. 100 % (75 % ) způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2024.
  • Akce mohou být realizovány na území regionu zasaženého přírodní katastrofou pro který Jihomoravský kraj vyhlásil stav nebezpečí., tedy na správním území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru