Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva č. 17 — 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2025

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 06. 2024  od 0:00 hodin do 02. 09. 2024  v 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obce, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha, Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek, Obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů.
 • Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě.
 • Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí.
 • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 64 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 4 000 000 Kč (tato částka tvoří maximálně 75 % způsobilých výdajů akce uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu),
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 200 000 Kč,
 • účast státního rozpočtu na financování akce bude dosahovat 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu,
 • účastník programu z vlastních zdrojů uhradí 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru