Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva č. 13 — 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2024

Dotace na podporu vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací. Podpora je určená zařízením provozovaným nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 08. 2023, 00:00 hodin do 02. 10. 2023, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací (EPS).
 • Podpora je určená zařízením provozovaným nestátními neziskovými organizacemi.
 • Pořízení a instalace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 2 500 000 Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
 • Max. 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Min. 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů
 • Alokace zdrojů státního rozpočtu je 45 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Nově se termín ukončení realizace akcí uvedených výzev stanovuje na 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru