Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva č. 16 — 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2025

Podpora je určena pro zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 06. 2024  od 0:00 hodin do 02. 09. 2024  v 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obce, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha, Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek, Obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací (EPS).
 • Pořízení, instalace a modernizace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 2 500 000 Kč, která tvoří max. 60 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Max. 60 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Min. 40 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů.
 • Alokace zdrojů státního rozpočtu je 30 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2025. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru