Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPSV Výzva č. 9 – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 5. 2021 od 00 hodin do 7. 7. 2021 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obce; dobrovolné svazky obcí; hlavní město Praha, Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek, Obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, k zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.
 • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 neomezuje nejvyšší kapacitu těchto pobytových služeb na jednom místě.
 • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 60 000 000 Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Max. 75% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Min. 25% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů.
 • Alokace zdrojů státního rozpočtu je 420 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2024.
 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od data 1. 1. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>