Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Budování kapacit dětských skupin — občanský sektor

Dotace na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023 do 31. 5. 2024 v 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
  • Nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§ 394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
  • Organizace s minimálně roční aktivní činností prokazovanou účetní závěrkou za poslední uzavřené účetní období.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 
 • Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy 1,0 mld. Kč.
 • Podpora bude příjemci poskytnuta ve výši 90 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 12 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 3. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru