Přeskočit na obsah

MŠMT — 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Spolek — vyvíjející činnost minimálně 2 roky v oblasti sportu jako svou hlavní činnost.
 • Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
 • Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
 • Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.
 • Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
 • Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci: 
  • Minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.
  • Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 30 % přesně.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.
 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Dále pak na jednu a tutéž akci nesmí být podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatelé vyřazeni.
 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce či vypůjčitel nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od ukončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru