Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na jazykovou podporu pro Ukrajince — Jazyk jako brána

Věcným zaměřením Výzvy je podpořit v akademickém roce 2023/2024 integraci Ukrajinců – migrantů s vízem strpění nebo udělenou dočasnou ochranou v České republice, a to prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních kompetencí v českém jazyce obecného i odborného zaměření vedoucích k jejich potenciálnímu studiu na veřejné vysoké škole v českojazyčném studijním programu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. září 2023, 0:01 hodin do 6. října 2023, 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejná vysoká škola, která v každém z kalendářních let 2020, 2021 a 2022 realizovala soustavnou jazykovou a odbornou přípravu cizinců ke studiu na vysoké škole v českojazyčném studijním programu v rozsahu alespoň 6 měsíců, a to jakoukoliv formou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro realizaci tří jazykových kurzů v akademickém roce 2023/2024 dle bodu 5.1 Výzvy a k finanční podpoře účastníků dle bodu 5.2 Výzvy.
 • Délka jednoho kurzu je maximálně 10 měsíců (jednotek). Žadatel je oprávněn požádat o dotaci na realizaci 1–3 kurzů; maximálně tak lze zažádat o realizaci 30 jednotek. V případě, že žadatel s nejvyšším počtem bodů žádá o dotaci na menší počet kurzů než tři, obdrží žadatel s druhým nejvyšším počtem bodů dotaci ve výši rozdílu počtu kurzů.
 • Jeden kurz je tvořen minimálně 660 vyučovacími hodinami realizovanými v časovém rozmezí od října 2023 do 31. srpna 2024; rozložení hodin v čase (ve dni / v týdnu / v měsíci / mezi oběma semestry) nemusí být stejné po celou dobu realizace kurzu.
 • V roce 2023 musí žadatel realizovat alespoň 1/6 z minimálního celkového počtu vyučovacích hodin, tedy alespoň 110 vyučovacích hodin.
 • Do jednoho kurzu je zapsáno min. 10, max. 15 účastníků.
 • Minimální účast zapsaných účastníků dosahuje každý rok v součtu alespoň 75 % za každý kalendářní rok.

Forma a výše podpory:

 • Účastníkovi, který se zúčastní minimálně 70 % vyučovacích hodin za kalendářní měsíc, náleží finanční podpora ve výši 16 000 Kč po dobu konání kurzu (tj. za celý kurz max.160 000 Kč).
 • Finanční podpora je poskytována formou přímých nákladů.
 • Celková alokace výzvy je 12 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí být přímým realizátorem aktivit..
 • Za účast v kurzu nesmí být po účastnících požadována úplata.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru