Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Mobility, s dobou řešení 2024–2025

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. května 2023.

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí.
  • Předmětem podpory v aktivitě Mobility je česká část bilaterálního výzkumného projektu, připraveného dvěma partnery – institucemi. Formativní charakter projektů orientovaný na utváření mezinárodních partnerství směřuje k jejich mobilitní povaze; jediným způsobilým nákladem jsou náklady na CESTOVNÉ.
  • Věcným zaměřením Výzvy 8J24AT je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy 8J24AT činí 3 000 000 Kč.
  • Maximální celková výše dotace 200 000 Kč na projekt a současně maximální výše dotace 100 000 Kč na kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro naplnění účelu dotace je následující – ukončení projektu do 31. 12. 2025. Projekt bude
    zahájen právě 1. 1. 2024, doba řešení projektu je tedy právě 24 měsíců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru