Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách

Dotace na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2020 v soukromých a církevních školách stanovených Centrem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2020.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou spádové školy zřizované soukromými fyzickými či právnickými osobami, registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotace je komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a zajištění technických, administrativních, personálních a materiálních podmínek pro konání těchto zkoušek SČ MZ v podzimním zkušebním období v termínu určeném ministerstvem na dny 1. 9. 2020 až 10. 9. 2020.

Forma a výše podpory:

  • Výše alokace na tuto výzvu je 800 000 Kč.
  • Finanční prostředky v tomto dotačním programu poskytuje ministerstvo na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného spádové škole na účet uvedený v žádosti

Specifika a omezení:

  • Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v Čl. 2 tohoto vyhlášení od 1. 9. 2020 až 10. 9. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru