Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu EUROSTARS‑3 (5. výzva) s dobou řešení 2024 — 2026

Dotace  na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars‑3.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 8. března 2024.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky (výzkumné organizace jen v roli dalšího projektového partnera), které podaly projekt do 4. výzvy programu Eurostars‑3 a uspěly v mezinárodním hodnocení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Věcným zaměřením Výzvy 7D232 je poskytnutí národní podpory českým subjektům, které sestavily mezinárodní partnerství, podaly návrhy výzkumných projektů určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu, vývoje a inovací do 5. výzvy v programu Eurostars‑3 a v mezinárodním hodnocení programu prokazatelně uspěly.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci Výzvy 7D232 činí 12 500 000 Kč.
  • Výše celkových nákladů projektu (české strany) a nákladů projektu v jednotlivých kalendářních letech plně odpovídá analogickým údajům v projektu, na němž žadatel participuje, a který uspěl v 5. výzvě programu Eurostars‑3.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro naplnění účelu dotace je následující – ukončení projektu max. do 31. 12. 2026. 
  • Projekt bude zahájen nejdříve 1. 1. 2024; doba řešení projektu je max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru