Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy

Cílem Výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. prosince 2021.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je vysoká škola dle přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.
  • Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VVŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na VVŠ.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 450 000 Kč.
  • Na základě kvót pro jednotlivé žadatele je stanovena maximální výše dotace.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 700 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
  • Celková alokace Výzvy je 17 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru