Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy

Cílem Výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. prosince 2023. 

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je vysoká škola dle přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.
  • Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VVŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na VVŠ.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
  • Celková alokace Výzvy je 15 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace, kterou může jednotlivý žadatel obdržet, je stanovena na základě výpočtu kvóty pro maximální počet tzv. zařazených sportovců, tedy sportovců, kteří mohou být zařazeni, pokud splňují podmínky pro zařazení v rámci podpory studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru