Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání

Výzva je zaměřena na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se v nepříznivé finanční situaci ocitla dočasně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 22. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí mít některou z následujících právních forem:
  • spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, územní samosprávný celek – obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením Výzvy je podpora účasti na předškolním vzdělávání.
 • Zajištění předškolního stravování pro Sociálně znevýhodněné děti a Finančně znevýhodněné děti, 
 • podpora aktivit směřujících k podpoření účasti Sociálně znevýhodněných dětí a Finančně znevýhodněných dětí na předškolním vzdělávání.
  • Tematický okruh A – úhrada školního stravování.
  • Tematický okruh B – odstranění dalších finančních bariér.
  • Tematický okruh C – spolupráce s rodinou či zákonnými zástupci dítěte.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadateli bude podpořena nanejvýš jedna Žádost.
 • Výzva je vyhlašována pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru