Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021

kindergarten-2204239__340
Share Button

Dotace na zajištění školního stravování dětí mateřských škol ve vymezeném území dle Čl. 1.1 této výzvy, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy lze podpořit pouze děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší 4 let a jsou:
  • a) dětmi mateřských škol se sídlem v Karlovarském či Ústeckém kraji bez ohledu na zřizovatele,
  • b) jejichž rodina se trvale či dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.
 • Za dítě, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě žijící v rodině,
  • a) jejíž finanční situace nedovoluje, aby bylo dítěti poskytováno školní stravování za úplatu (ředitel školy nebo školní jídelny již dítěti snížil nebo prominul úplatu za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona),
  • b) jejíž finanční situace nedovoluje, aby bylo dítěti poskytováno předškolní vzdělávání za úplatu (ředitel školy jej od platby této úplaty osvobodil dle § 6 odst. 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání),
  • c) jejíž finanční situace nedovoluje, aby se dítě účastnilo těch činností v rámci školního vzdělávacího programu školy, jež vyžadují finanční spoluúčast dítěte (sportovní a tělovýchovné akce, výuka plavání nebo lyžařského výcviku, školní výlety, školy v přírodě, divadla, výstavy nebo jiné kulturní akce apod.).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy na období září až prosinec 2021 je 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • NNO musí ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 vykonávat ve své hlavní činnosti aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční nebo osobní situaci, a to alespoň po dobu dvou let (2019, 2020).
 • Projekt musí být uskutečněn v období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>