Přeskočit na obsah

MŠMT – dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

Dotace na zjednodušení mobility studentů prostřednictvím nástrojů elektronické výměny informací o studiu, elektronické identifikace a elektronizace uznávání získaných kreditů, například s využitím Erasmus+ projektů Erasmus Without Papers , EMREX a European Student Card.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  • Veřejné vysoké školy České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zjednodušení mobility studentů prostřednictvím nástrojů elektronické výměny informací o studiu, elektronické identifikace a elektronizace uznávání získaných kreditů, například s využitím Erasmus+ projektů Erasmus Without Papers , EMREX a European Student Card.

  • Příprava na plnění povinností vyplývajících z návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 170).
  • Příprava na plnění povinností vyplývajících z návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 50 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace pro vysokou školu určena jako součet základní částky (1 mil. Kč) a částky vypočtené dle počtu studentů vysoké školy s upravenou vahou podle regulačních prahů (do 10 tis. studentů je započítáváno 100 %, do 20. tis. studentů je započítáváno 50 %, nad 20 tis. studentů je započítáváno 20 %).

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 31. 12. 2019.
  • Žádost podává vysoká škola datovou zprávou odboru vysokých škol MŠMT.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru