Přeskočit na obsah

MŠMT — dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

Cílem výzvy je podpořit digitalizaci administrativních činností veřejných vysokých škol v České republice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena začátek října 2018.

Příjemci podpory:

  • Veřejné vysoké školy České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zjednodušení mobility studentů prostřednictvím nástrojů elektronické výměny informací o studiu, elektronické identifikace a elektronizace uznávání získaných kreditů, například s využitím Erasmus+ projektů Erasmus Without Papers , EMREX a European Student Card.
  • Příprava na plnění povinností vyplývajících z návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 170).
  • Příprava na plnění povinností vyplývajících z návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace pro vysokou školu určena jako součet základní částky (1 mil. Kč) a částky vypočtené dle počtu studentů vysoké školy s upravenou vahou podle regulačních prahů (do 10 tis. studentů, do 20. tis. studentů, nad 20 tis. studentů).
  • Celková alokace činí 50 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Vysoké školy mohou při realizaci aktivit spolupracovat, žádosti o dotaci však podávají samostatně a aktivity řeší v rámci vlastního rozpočtu. Případnou spolupráci popíše vysoká škola v žádosti o dotaci.
  • Dotace může být poskytnuta formou běžných i kapitálových finančních prostředků na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v jedné splátce v plné výši.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru