Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy“

Cílem výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP). Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy, která je obsahem přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro Oživení a odolnost Česka.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 12. 2021 do 17. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Aktivita 1: Cíl 1: Vzdělávání a podpora škol.
  • b) Aktivita 2: Cíl 5: Metodická podpora pro školy – síť IT guru a centrální podpora.
  • c) Aktivita 3: Milník 3: Digitální ekosystém pro školy.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy je 385 766 296 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Spolufinancování realizovaných aktivit ze strany žadatele, resp. příjemce dotace není vyžadováno.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. března 2026 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 30. dubna 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru