Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 6. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, která dle MŠMT vykazuje nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being, stejně jako posílení profesních kompetencí pracovníků škol při práci s těmito žáky.
 • A. Cílem podpory oblasti A je zajištění následující personální podpory.
 • B. Cílem podpory oblasti B je zajištění přímé podpory žáků.
 • C. Cílem podpory oblasti C je zajištění podpory dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků.

Forma a výše podpory:

 • Na Výzvu je alokována částka 536 770 000 Kč.
 • Celková maximální podpora pro školu byla vypočtena z násobku částky na žáka 6 500 Kč na rok dle počtu žáků školy k 30. 9. 2022 a maximální doby realizace projektu (24 měsíců):
  • a) pro základní školy dle celkového vykázaného počtu žáků školy,
  • b) pro střední školy dle celkového vykázaného počtu žáků školy mimo žáky v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Dotace bude poskytnuta do 100 % celkových způsobilých nákladů/výdajů až do maximální možné výše.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen spolupracovat s určenými zástupci NPI, a to minimálně v oblastech další metodické, vzdělávací a konzultační podpory ze strany NPI, při průběžném vyhodnocování poskytnuté podpory a monitoringu aktivit realizovaných v souladu se schválenými žádostmi o poskytnutí dotace (evaluace výsledků a dopadu realizovaných opatření). Příjemce je povinen určit jednu kontaktní osobu pro účely spolupráce s NPI v rámci realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru