Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních

istockphoto-1133835310-170667a
Share Button

Cílem výzvy je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifické všeobecné primární prevence rizikového chování a v oblasti wellbeingu, tak aby uměli včas rozeznat rizikové chování žáků a uměli ho ošetřit a celkově posilovali ve třídách pozitivní atmosféru a týmovou spolupráci a vytvářeli vhodné prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 4. 2022. 

Příjemci podpory:

 • 1 Oprávněným žadatelem je pro modul A a modul B organizace poskytující školám programy prevence rizikového chování a programy v oblasti podpory duševního zdraví zřízená v této právní formě:
 • spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných, společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účelové zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonává alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, právnická osoba vykonávající činnost školského poradenského zařízení zařazená ve školském rejstříku, příspěvkové organizace krajů poskytující komplexní programy primární prevence rizikového chování, vysoká škola.
 • Oprávněným žadatelem pro modul C je kraj, včetně hl. m. Praha nebo příspěvková organizace kraje se souhlasem kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Modul A – realizace preventivních programů škol prostřednictvím všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování a aktivit na podporu duševního zdraví ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • 2 Modul B – předávání informací z oblasti školské prevence rizikového chování, vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví určené pro pedagogické pracovníky a budoucí pedagogy.
 • 3 Modul C – realizace programů specifické primární prevence rizikového chování, aktivit na podporu duševního zdraví a vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v jednotlivých krajích ČR.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace výzvy činí 39 829 000 Kč, z toho:
  • na modul A 16 829 000Kč,
  • na modul B 16 000 000 Kč,
  • na modul C 7 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace, o kterou lze zažádat, musí činit 100 000 Kč,
 • maximální výše požadované dotace musí činit 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být uskutečněn v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>