Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace ze státního rozpočtu na podporu další činnosti veřejné výzkumné instituce zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dotace je určena na podporu další činnosti prováděné veřejnou výzkumnou institucí v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a její zřizovací listinou. Jde o činnost prováděnou za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce, jež neohrožuje její hlavní činnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. dubna 2020.

Příjemci podpory:

 • Veřejná výzkumná instituce zřízená ministerstvem podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zpracování podkladů (zmapování aktuálního stavu, analýzy problémů a doporučení pro jednotlivé aktéry) pro implementaci hlavních strategických a koncepčních materiálů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, a to zejména na úrovni prioritních cílů Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období 2021+,

 • realizaci národního šetření studentů doktorského studia a jeho následné prezentace,
 • vytvoření modelu tzv. graduate tracking s využitím mezinárodních zkušeností a zapojením expertní a mezirezortní skupiny,
 • aktualizaci a rozvoj datové základny a zejména její webové prezentace v oblasti nezaměstnanosti absolventů vysokých škol,
 • přípravu dílčích tematických výstupů navazujících na realizovaná šetření studentů a absolventů vysokých škol, a to zejména pomocí online databází,
 • průběžnou expertní, analytickou a poradenskou činnost související s oblastí vysokého školství dle potřeb ministerstva.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí 5 500 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace 5 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít k úhradě nákladů roku 2020, vzniklé od 1. ledna 2020, které souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021, a lze ji převést do roku 2021 pouze v souladu se zvláštním právním předpisem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru