Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022-2026

laboratory-385349__340
Share Button

Dotace je určena na podporu aktivit v oblasti vědy formou dlouhodobých vědeckých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA prostřednictvím doktorských, post-doktorských a seniorských stipendijních programů.

Příjem žádostí:

  • Termín pro předkládání návrhů projektů: od 1. 9. 2021 do 14. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která na základě mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta ze dne 28. 2. 2002 a v souladu s ní podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny, doloží nejméně desetiletou zkušenost s činností v dané oblasti a nemá dluh vůči státnímu rozpočtu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu aktivit v oblasti vědy formou dlouhodobých vědeckých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA prostřednictvím doktorských, post-doktorských a seniorských stipendijních programů.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí 60 000 000 Kč.
  • Dotace je poskytována pouze v neinvestičních prostředcích.
  • Minimální výše požadované dotace činí 12 000 000 Kč.
  • Maximální výše požadované dotace 60 000 000 Kč.
  • Výše dotace bude stanovena na základě výsledků hodnocení žádostí.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít k úhradě nákladů v letech 2022-2026, vzniklých od 1. ledna 2022, které souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. prosince 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>