Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotaci na realizaci efektivní aktivity vedoucí ke snižování možnosti vzniku rizikového chování ve školním prostředí prostřednictvím navyšování kompetencí dětí, žáků a studentů, realizací smysluplných dlouhodobých aktivit směřujících k budování pozitivní hodnotové orientace a pozitivních životních návyků. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 15. 1. 2021.  

Příjemce podpory:

 • Spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Všeobecná primární prevence.
 • Selektivní primární prevence.
 • Indikovaná prevence.
 • Budou preferována tato témata:
  • 1. kyberšikana a on-line násilí.
  • 2. domácí násilí.
  • 3. závislosti.
  • 4. šikana.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 17 000 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla přiznána dotace a byly uhrazeny do 31. 1. následujícího roku. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>