Přeskočit na obsah

MŠMT Dotační program „Bezpečné klima v českých školách“

Cílem dotačního programu je podpora aktivit škol a školských zařízení, které svou činností přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu v českých školách.

Příjem žádostí:

 • Konečný termín podávání žádostí do 30. 9. 2017.
 • Kraje mohou podávat své projekty do 15. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu.

Typy podporovaných projektů:

 • Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách.
 • Podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů.
 • Vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách.
 • Vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách.
 • Vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách.
 • Vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách.
 • Vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

Forma a výše podpory:

 • Žádost může být podána v maximální výši 80 000 Kč.
 • Žádost může být podána v minimální výši 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru