Přeskočit na obsah

MŠMT — Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)

Poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum pro projekty se zahájením řešení v roce 2019.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. června 2019 do 30. července 2019.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnik.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum pro projekty se zahájením řešení v roce 2019.
 • Tato možnost je určena pouze pro úspěšně hodnocené projekty podané v rámci věcně příslušné výzvy EMPIR Call 2018 pro projekty začínající v roce 2019.

Specifika a omezení:

 • Ve stanoveném termínu je třeba předložit: 
  • Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče projektu k řešení projektu;
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • Plná moc prokazující oprávnění jednat za uchazeče, je-li žádost podepsána na základě smluvního zastoupení;
  • Příslušné oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem (např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání);
  • Zapojení českého účastníka (příjemce podpory) v projektu ve formátu *word (bude povinnou přílohou eventuálního rozhodnutí o poskytnutí podpory);
  • Schválená Technická příloha projektu (tzv. Technical Annex).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru