Přeskočit na obsah

MŠMT — Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Dotace na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 6. 2019.
  • Právnické osoby zašlou žádosti místně příslušným krajským úřadům do 24. 5. 2019.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je kraj či Hlavní město Praha v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 163 školského zákona.
  • Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy v územní působnosti kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách.

Forma a výše podpory:

  • Na celý program je v rozpočtu ministerstva vyčleněno v úhrnné výši maximálně 1,8 mld. Kč.
  • Výše dotace bude vycházet z požadované výše úvazku na překryv přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a na rozšíření průměrné doby provozu mateřských škol.

Specifika a omezení:

  • Dotace bude vázána na schválený úvazek učitele v mateřské škole. V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu poměrnou část dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru