Přeskočit na obsah

MŠMT — Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky předškolního vzdělávání“, jenž je dána Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti je pro první etapu programu do 31. ledna 2019, pro druhou etapu programu do 12. července 2019.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy v územní působnosti kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem poskytnuté dotace bude finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu v mateřských školách.

Forma a výše podpory:

  • Na program je v rozpočtu ministerstva vyčleněno v úhrnné výši maximálně 1,8 mld. Kč.
  • Výše dotace bude vycházet z požadované výše úvazku na překryv přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol.
  • Výše úvazku bude následně vynásobena jednotnou platovou základnou, kterou bude pro obě etapy programu platový tarif uvedený v § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. 1. 2019, konkrétně 9. třída 5. stupeň s navýšením o maximálně 9 %.
  • Takto získaná výše dotace na platy bude násobena počtem měsíců dle délky příslušné etapy programu.

Specifika a omezení:

  • Účelu dotace musí být dosaženo do 31. srpna 2019 pro první etapu programu a do 31. prosince 2019 pro druhou etapu programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru