Přeskočit na obsah

MŠMT — Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol na léta 2023–2027

Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků pro kategorie  základního nebo aplikovaného výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. dubna 2023.

Příjemci podpory:

  •  Výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. Dlouhodobým koncepčním rozvojem výzkumné organizace se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí, pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace, a činnosti s tím bezprostředně související, které naplňují dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 2023–2027.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí 19 045 000 Kč, tj. 3 809 000 Kč ročně.
  • Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj rezortní VO se v roce 2023 člení na stabilizační a motivační část. 
    • Stabilizační část se stanoví ve výši 100 % výše podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj dané výzkumné organizace, která jí byla poskytnuta v roce 2022.
    • Výše motivační část podpory pro danou výzkumnou organizaci (Mi) se stanoví jako procentuální podíl na stabilizační části podpory dané výzkumné organizace (Si).

Specifika a omezení:

  • Pro roky 2024 až 2027 je podíl dané výzkumné organizace na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytované ministerstvem rezortním VO zafixován na úrovni jejího podílu na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytnuté rezortním VO předcházejícího kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru