Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

microscope-385364__340
Share Button

Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace,
  • 1. která je veřejnou vysokou školou nebo soukromou vysokou školou,
  • 2. způsobem podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. prokázala ministerstvu naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie1 ,
  • 3. jejíž výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích zhodnotila Rada pro výzkum, vývoj a inovace podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016) schválené usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 605 a zveřejnila jako hodnocení výsledků za rok 2016 a
  • 4. jejíž výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích zhodnotila Rada pro výzkum, vývoj a inovace podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a zveřejnila jako hodnocení výsledků za roky 2017 a 2018.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.
 • Rozvoj výzkumné organizace se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě (dále též „primární činnosti výzkumné organizace“) nebo transfer znalostí, pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace.
 • Podpora základního nebo aplikovaného výzkumu. Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a je určena výlučně k financování nehospodářských činností.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy k poskytnutí dotace na stabilizační část podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace činí 6 617 424 972 Kč neinvestičních prostředků.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze užít k úhradě způsobilých nákladů v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2022. Prostředky dotace poskytnuté v daném kalendářním roce nelze převést do následujícího kalendářního roku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>