Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

microscope-385364__340
Share Button

Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. února 2019.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace, která byla zřízena ministerstvem nebo jí nelze poskytovat institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle § 4 odst. 2 písm. a) bodů 1. až 4. zákona č. 130/2002 Sb. a která není veřejnou vysokou školou nebo soukromou vysokou školou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.
 • Rozvoj výzkumné organizace se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě.
 • Podpora základního nebo aplikovaného výzkumu.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí:
  • Na rok 2019 - 27 573 000 Kč
  • Na rok 2020 - 27 461 000 Kč
  • Na rok 2021 - 29 279 000 Kč.
  • Na rok 2022 - 31 150 000 Kč.
 • Výše dotace se stanoví na základě hodnocení výzkumné organizace podle Metodiky 2017+ a její dlouhodobé koncepce rozvoje na roky 2018 – 2022.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze užít k úhradě způsobilých nákladů v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2022. Prostředky dotace poskytnuté v daném kalendářním roce nelze převést do následujícího kalendářního roku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>