Přeskočit na obsah

MŠMT — INTEREUREKA programu INTER-EXCELLENCE II (společné Výzvy Disaster Resilience) – Výzva LUEDIS24

Věcným zaměřením Výzvy LUEDIS24 je poskytnutí národní podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální či multilaterální mezinárodní partnerství ve společné výzvě Disaster Resilience sítě Eureka a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná dne 14. června 2024 a končí dne 31. října 2024.

Příjemci podpory:

 • Malý, střední nebo velký podnik NEBO výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předložený projekt bude zaměřený na řešení problematiky odolnosti vůči katastrofám, reakcím na ně či obnovy a bude spadat do jedné z následujících vědních oblastí:
  • Materiály
  • Stavebnictví
  • Zdraví – služby, veřejné zdraví, zdravotnické prostředky
  • Voda – veřejné a soukromé služby, tech vývojáři
  • Energie – utility, tech vývojáři
  • Informační komunikační technologie
  • Elektronické komponenty a systémy
  • Software
  • Zemědělsko-potravinářství

Forma a výše podpory:

 • Pro Výzvu LUEDIS24 je udána maximální celková výše účelové podpory, a to:
  • 3 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní pouze jeden subjekt z ČR (tj. uchazeč).
  • 4 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní dva a více subjektů z ČR (tj. uchazeč a jeden či více dalších účastníků projektu).
 • Maximální intenzita podpory nesmí být překročena ani celkově v projektu, ani v jednotlivých kalendářních rocích řešení a musí být dodržena při vynakládání všech způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Navržený projekt může být zahájen nejdříve 1. 5. 2025 a ukončen max. 30. 4. 2028.
 • Doba řešení projektů uvedená v návrhu projektu ve Výzvě LUEDIS24 je max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru