Přeskočit na obsah

MŠMT — Národní plán obnovy — Výzva — Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy – funkční a technologický upgrade informačního systému InspIS ŠVP v souvislosti s prováděnou revizí RVP 

Cílem výzvy je přispět k efektivnější implementaci rámcových vzdělávacích programů a to podporou kurikulární práce škol pomocí nových a uživatelsky přívětivějších funkcionalit informačního systému InspIS ŠVP, systému pro tvorbu a prezentaci školních vzdělávacích programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 4. 2024 do 10. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • OSS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem (cílem) podpory je implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy a zajištění funkčního a technologického vylepšení informačního systému InspIS ŠVP v souvislosti s revizí RVP.
 • Finanční podpora bude poskytnuta příjemci na účel (cíl) dle odst. 7.2. s cílem naplnit všechny níže uvedené povinné aktivity a cíle:
  • Aktivita 1: Vytvoření systému.
  • Aktivita 2: Podpora uživatelů.
  • Aktivita 3: Evaluace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 20 000 000 Kč.
 • Finanční podporu lze použít na: pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
  (investiční náklady).

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky poskytnuté v rámci této Výzvy jsou určeny na náklady vzniklé v období od data vydání Stanovení výdajů (řídící dokument vydaný ze SMSV) do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru