Přeskočit na obsah

MŠMT — Neinvestiční dotace z Národního plánu obnovy na implementaci rámce DIGCOMPEDU

Věcným zaměřením výzvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 6. 2024 do 25. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Příspěvková organizace přímo řízená MŠMT.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením výzvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+1, Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP)2 a příprava vzdělávacího systému na výzvy spojené s dynamickým rozvojem digitálních technologií (např. finanční gramotnost, mediální gramotnost, dezinformace, kyberbezpečnost, digitální wellbeing, digitální pedagogický leadership) včetně nástrojů generativní umělé inteligence (AI).
 • Povinné aktivity:
  • Aktivita 1: Metodická podpora v evropském rámci digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu.
  • Aktivita 2: Podpora pedagogů v dalších tématech souvisejících s rozvojem digitálních technologií.
  • Aktivita 3: Podpora pedagogů předškolního vzdělávání.
  • Aktivita 4: Vybavení krajských pracovišť speciálními moderními technologiemi pro vzdělávání pedagogů.
  • Aktivita 5: Rozvoj a správa informačního systému pro správu finančních prostředků NPO (IS NPO).

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Spolufinancování realizovaných aktivit ze strany žadatele, resp. příjemce dotace není vyžadováno.
 • Na víceletou výzvu je alokována částka 44 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Období, ve kterém lze financovat způsobilé výdaje/náklady z poskytnuté dotace: od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru