Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340
Share Button

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. ledna  do 31. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu:
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,
  • působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu:
  • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.
  • Organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR.
  • Organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží.
  • Pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí.
  • Pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí.
  • Spolupráce s mezinárodní sportovní federací.
  • Šíření a dodržování pravidel, technických parametrů soutěží a sportovišť.
  • Vzdělávací činnosti a doškolování trenérů, rozhodčích, delegátů a dalších pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně zahraničních stáží.
  • Rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů.
  • Budování sítě kvalifikovaných trenérů.
  • Antidopingového programu.
  • Zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného sportovního odvětví.
  • Zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 50 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>