Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Organizace sportu – Zastřešující sportovní organizace

basketball-1476010__340
Share Button

Dotace na zabezpečení specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu:
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,
  • působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu:
  • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace, dle registrovaných stanov.
  • Zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.
  • Aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s jejím posláním určeným stanovami, – propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 40 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>