Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019

Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. června 2019.

Příjemci podpory:

  • Kraj.
  • Hlavní město Praha.
  • Právnické osoby vykonávající činnost základní, střední školy a konzervatoře, jejich zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu.

Forma a výše podpory:

  • Zvýšení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků školy na období 9. – 12. měsíc 2019 nad původní limit stanovený krajem.

Specifika a omezení:

  • Předpokládaný celkový limit přepočteného počtu pedagogických pracovníků k 30. 9. 2019 – bude uveden předpokládaný celkový limit přepočteného počtu pedagogických pracovníků školy. Tento limit je dán součtem limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků stanovených krajským normativem na rok 2019 a zvýšeného limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků v souvislosti s nárůstem výkonů na období 9. — 12. měsíc 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru