Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora mládeže na krajské úrovni

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit NNO na krajské úrovni a naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020. Kraje následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy pro NNO dle kritérií uvedených v programu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je do 20. listopadu 2018.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je kraj.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 42 mil. Kč, z toho 30 mil. Kč je určeno na programy krajů a max. 12 mil. Kč na pořádání Olympiád dětí a mládeže.
 • Dotace kraji může dosáhnout 70 % celkových nákladů. Kraj nesmí do dofinancování dotace započítat případnou spoluúčast ze strany žadatelů příslušné krajské výzvy.
 • Maximální výše dotace na jednotlivé kraje se vypočítává podle počtu mladých lidí do 30 let, kteří v daném kraji žijí.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je: 
  • podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 — 2020,
  • podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
  • podpořit dialog mezi mládeží se zástupci krajů,
  • rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
  • vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit,
  • zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
   a mládeží,
  • rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,
  • podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
  • podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže,
  • podpořit poskytování informací pro mládež,
  • podpořit pořádání Olympiády dětí a mládeže.

Specifika a omezení:

 • Kraj nemůže z této dotace podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru