Přeskočit na obsah

MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotaci mohou získat kraje (je určena pro mateřské nebo základní školy). Cílem programu je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách. Maximální podíl MŠMT na financování programu je 42 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 25. 5. 2015 do 31. 7. 2015.

Příjemce podpory:

 • Kraje ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností.
 • Vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem).
 • Zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (v souvislosti s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu), včetně motivace žáků.
 • Vzdělávání dětí a žáků v science center, a to formou úhrady vstupného do science center.

 Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory pro jeden kraj je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Školy podávají žádost kraji, kraj podává souhrnnou žádost ministerstvu.
 • Formulář žádosti je uveden v Příloze č. 1 tohoto Programu.
 • Nutnou podmínkou pro realizaci programu v každém kraji je zajištění spolufinancování programu krajem a zároveň jedním nebo více dalšími partnery.
 • Náklady na vybavení školy a spotřebního materiálu musí činit nejméně 70 % celkového rozpočtu projektu, náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků, metodické materiály, vstupné do science center mohou činit nejvýše 30 % nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru