Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • a) od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
 • b) od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
 • c) od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023;

Příjemci podpory:

 • Veřejná vysoká škola.

Typy podporovaných aktivit:

 • Těžištěm podpory formou dotace je minimálně jedna z níže uvedených aktivit, týkajících se bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů:
  • a) projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKCE;
  • g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  • h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků ze státního rozpočtu určená na Výzvu pro rok 2023 je 3,3 mil. Kč.
 • Celková výše dotace pro projekt představuje součet jednotlivých položek, o které si řešitelé na plánované aktivity v návrhu projektu sestaveného dle pokynů pro přípravu projektů uvedených v příloze č. 2 požádali a které byly věcně posouzeny a doporučeny ke schválení Řídícím grémiem programu na základě hodnocení.
 • Finanční prostředky budou poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné použít na náklady roku 2023 vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, které souvisejí s plněním účelu dotace, a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru