Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

Dotace na podporu romských žáků a studentů ve studiu, zlepšit jejich vzdělávací výsledky, zamezit předčasným odchodům ze vzdělávání, zvýšit počet romských žáků a studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách a počet těch, kteří budou motivováni ke vzdělávání na vysokých školách. Zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace nebo nadační fond zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, — veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
 • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokud není dále stanoveno jinak.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů (finanční podpora na úplatu za vzdělávání, školní stravování, jízdné, ubytování, školní potřeby),
 • b) Aktivita B: zajištění personální podpory vzdělávání romských žáků a studentů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 6 300 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Výše dotace může činit na školní rok v rámci celkové materiální podpory maximálně na jednoho žáka nebo studenta: 
  • 12 500 Kč v 1. ročníku SŠ nebo odpovídajícím ročníku konzervatoře nebo gymnázia,
  • 15 000 Kč ve 2. ročníku SŠ nebo odpovídajícím ročníku konzervatoře nebo gymnázia,
  • 17 500 Kč ve 3. ročníku SŠ nebo odpovídajícím ročníku konzervatoře nebo gymnázia,
  • 20 000 Kč ve 4. ročníku SŠ nebo odpovídajícím ročníku konzervatoře nebo gymnázia,
  • 20 000 Kč v 1. a 2. ročníku nástavbového studia SŠ,
  • 23 000 Kč v 1. až 3. ročníku VOŠ nebo odpovídajícím ročníku konzervatoře.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • V rámci Výzvy není možno hradit vzdělávání v zahraničí, rekvalifikační ani jazykové kurzy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MŠMT — Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol”

 1. Sára

  Dobrý den, jmenuji se Sára Balážová jsem student 3. ročníku střední školy. V oboru sociální činnost, chtěla bych se Vás zeptat na blíží informace o poskytování podpory pro romské studenty.
  S přáním hezkého dne Sára Balažová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru