Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. června 2023. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v rámci této Výzvy může být právnická osoba vykonávající činnost střední školy: 
  • která je zapsaná ve školském rejstříku dle školského zákona, se zapsaným a realizovaným oborem vzdělávání „Dvojjazyčné gymnázium“ / „Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce“ poskytující výuku v českém a španělském / českém a francouzském vyučovacím jazyce; a zároveň která uzavřela s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutí dotace na pokrytí životních nákladů (zejména nákladů na ubytování, například nájemné, služby spojené s užíváním bytu aj.) zahraničních učitelů přijatých na základě mezinárodních smluv dle bodu III.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2023 je 1 632 000 Kč.
 • a) Podpora česko-francouzského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR. 
  • Výše měsíčního příspěvku na jednoho francouzského učitele stanovena na 4 000 Kč.
 • b) Podpora česko-španělského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR. 
  • Výše měsíčního příspěvku na ubytování jednoho španělského učitele stanovena na 6 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací 11. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru