Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

people-2557396__340
Share Button

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 3. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v rámci této Výzvy může být právnická osoba vykonávající činnost střední školy:
  • která je zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG); a zároveň která uzavřela s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutí dotace na pokrytí životních nákladů (zejména nákladů na ubytování, například nájemné, služby spojené s užíváním bytu aj.) zahraničních učitelů přijatých na základě mezinárodních smluv dle bodu III.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na tuto Výzvu pro rok 2022 je 1 121 000 Kč.
 • a) Podpora česko-francouzského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR.
  • Výše dotace je stanovena na 4 000 Kč/měsíc na jednoho zahraničního učitele vyučujícího ve francouzském jazyce.
 • b) Podpora česko-španělského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR.
  • Výše dotace je stanovena na výši 50 % ceny nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu, maximálně však do výše 6 000 Kč měsíčně/byt.

Specifika a omezení:

 • Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
 • Žádost podává ředitel střední školy, případně zmocněný zástupce, datovou zprávou zaslanou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v datové zprávě se upřesní: k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů) nebo v listinné podobě. V listinné podobě musí být žádost doručena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odboru mezinárodních vztahů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>