Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem výzvy je podpořit romské žáky/studenty ve studiu, zlepšit vzdělávací výsledky romských žáků/ studentů, zamezit předčasným odchodům romských žáků/studentů ze SŠ, a VOŠ a z konzervatoří, zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na SŠ, konzervatoři a VOŠ a zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří budou motivováni ke vzdělávání na vysokých školách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • pro I. období nejpozději do 29. ledna 2021,
  • pro II. období nejpozději do 30. června 2021.
 • Prodloužený termín pro příjem žádostí do výzvy z původního 30. června 2021 na 30. července 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba vykonávající činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na úplatu za vzdělávání, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby).
 • b) Aktivita B: zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají o podporu v rámci aktivity A.).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 7 000 000 Kč.
 • Maximálně 5 000 Kč na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ, odpovídající ročník konzervatoře,
 • maximálně 6 000 Kč na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ, odpovídající ročník konzervatoře,
 • maximálně 7 000 Kč na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ, odpovídající ročník konzervatoře,
 • maximálně 8 000 Kč na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ, odpovídající ročník konzervatoře,
 • maximálně 9 000 Kč na jednoho studenta 1. až 2. odpovídajícího ročníku konzervatoře,
 • maximálně 8 000 Kč na jednoho žáka v 1. a 2. ročníku nástavbového studia SŠ,
 • maximálně 9 000 Kč na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (I. období) a od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (II. období).
 • O dotaci nemohou žádat právnické osoby pro své žáky/studenty z dětských domovů, diagnostických ústavů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů, neboť je jim poskytováno plné přímé zaopatření a přidělená dotace by byla duplicitní formou čerpání prostředků ze státního rozpočtu (§ 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>