Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019

Účelem dotace pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 3. 6. do 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Žádat ministerstvo o dotaci na finanční zajištění soutěže mohou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby (např. spolky, vysoké školy apod.). Žádat o dotaci nemohou příspěvkové organizace ministerstev 1.
 • Žadatel je pověřen zajištěním soutěže na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. O dotaci na zajištění účasti českých týmů v mezinárodních soutěžích a pořádání mezinárodních soutěží v ČR mohou žádat pouze právnické osoby ministerstvem pověřené zajištěním soutěže na ústřední úrovni.
 • V případě, že žadatel požaduje zařadit soutěž do skupiny A v seznamu uveřejněném ve Věstníku MŠMT, musí mít ministerstvem schválený organizační řád soutěže.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritami výzvy jsou soutěže: 
  • a) navazující na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory,
  • b) postupového charakteru, z více stupni postupových kol,
  • c) s dlouholetou tradicí, které velkou měrou napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu,
  • d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku,
  • e) technického a přírodovědného zaměření,
  • f) v případě podpory sportovních soutěží se jedná prioritně o následující sportovní odvětví: atletika, basketbal, volejbal, fotbal, florbal, stolní tenis, házená.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu ministerstva na tuto výzvu je minimálně 24 556 000 Kč.
 • Z tohoto objemu je na podporu školních sportovních soutěží vyčleněna maximální částka 8 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce bude povinen předložit ministerstvu – odboru pro mládež vyúčtování dotace na předepsaném formuláři, který bude uveden v příloze k rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději do 15. 2. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru