Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční účastníky v kurzech Letních škol slovanských studií

Dotace na podporu vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. května 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Veřejná vysoká škola, zřízená dle zákona o vysokých školách, která každoročně po dobu minimálně deseti let realizovala kurzy Letní školy slovanských studií.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Výzvy je podpora realizace výuky českého jazyka zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.
  • Věcným zaměřením Výzvy je podpora vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií. Letní školou slovanských studií se rozumí intenzivní vzdělávání v letních měsících v délce minimálně 21 a maximálně 30 dnů, které je zaměřeno na výuku českého jazyka, literatury, dějin a kultury.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků ze státního rozpočtu určená na tuto Výzvu pro rok 2024 je 14 268 000 Kč.
  • Finanční vypořádaní dotace poskytnuté na základě této Výzvy se provádí podle § 75 rozpočtových pravidel a platné vyhlášky vydané Ministerstvem financí k jeho provedení.

Specifika a omezení:

  • Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace 30. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru