Přeskočit na obsah

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.

Příjem žádostí:

  • Kompletní žádost se všemi podklady musí být zadána do systému v termínu do 14. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou kraje a hl. město Praha pro základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli, kterým dotaci poskytne příslušný kraj nebo hl. město Praha. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě žádostí.
  • Dalšími oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
  • Ministerstvo poskytne těmto žadatelům součinnost při přípravě žádostí. Těmto žadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze použít na úhradu nájmu bazénu, mzdových nákladů pedagogických pracovníků školy, plavecké školy nebo jiných pracovníků a provozních nákladů spojených s výukou plavání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru