Přeskočit na obsah

MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Dotace na podporu výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí-cizinců a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících základnímu vzdělávání zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí-cizinců a žáků-cizinců.

Příjem žádostí:

  • Podklady od škol (obecní, krajské, soukromé) pro žádost shromáždí kraj do 6. 12. 2019.
  • Žádost podávaná přímo ministerstvu (kraje, církevní školy) musí být podána nejpozději do 31. 12. 2019.

Příjemci podpory:

  • Kraje a Hlavní město Praha, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol nebo víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících základnímu vzdělávání zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem.
  • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.
  • Zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb žáků-cizinců v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi.
  • Zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

Forma a výše podpory:

  • Pro rok 2020 se v rozpočtu ministerstva na rozvojový program předpokládá vyčlenit 52 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Právnická osoba bude oprávněna dotaci použít na náklady roku 2020 vzniklé od 1. 1. 2020, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru