Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách

Dotace na podporu zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:

  • a) dotace za 1. pololetí 2022, žádosti se podávají od 1. 7. 2022 do 17. 8. 2022;

  • b) dotace na 2. pololetí 2022, žádosti se podávají od 1. 11. do 11. 11. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • O dotaci na základě Výzvy mohou požádat veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A: Cílem Výzvy je podpořit studium níže uvedených kategorií zahraničních stipendistů (včetně jazykové a odborné přípravy zahraničních stipendistů realizované podle § 64 písm. b) a d) zákona č. 326/1999 Sb.) přijatých v rámci programu „stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných Vysokých školách v České republice“ a programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika — Rakouská republika — spolupráce ve vědě a vzdělávání”, které jsou přílohou č. 1 a 4 Příkazu ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám, zveřejněného ve Věstníku MŠMT 5/2014, na veřejných vysokých školách. 
  • Aktivita A:
   • přehled kategorií stipendistů, pro které je dotace žádána, včetně požadované částky pro každou kategorii zvlášť.
 • Aktivita B: Cílem Výzvy je dále podpořit studium čínských stipendistů na českých veřejných vysokých školách v souladu s plněním Ujednání o školských výměnách uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016–2019, publ. pod č. 64/2015 Sb. m. s.. V souladu s čl. 8 uvedeného Ujednání je jeho platnost automaticky prodloužena do uzavření nového Ujednání. 
  • Aktivita B:
   • jmenný seznam čínských stipendistů, kteří přicestovali do ČR ke studiu na veřejné vysoké škole a jimž bylo poskytnuto ubytování v souladu s Ujednáním (včetně termínu a uvedení počtu nocí);
   • doklad prokazující výši požadované dotace (vnitřní předpis, kterým se stanovuje cena za lůžko/noc; faktura apod.).
 • Účelem dotace v Aktivitě A je podpora vzdělávání zahraničních stipendistů kategorie B, G, H, E, K a R, včetně jazykové a odborné přípravy,
 • účelem dotace v Aktivitě B je zajištění ubytování čínských stipendistů spadajících do kategorie E, kteří studují na veřejných vysokých školách podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na Výzvu pro rok 2022 je 128 418 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné použít na náklady roku 2022 vzniklé od 01. 01. 2022, které souvisejí s plněním účelu dotace, a budou uhrazeny nejpozději do 31. 01. 2023. Splnění účelu dotace za 1. pololetí musí být dosaženo do 30. 6. 2022, za 2. pololetí do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru